Sunday, October 2, 2011

> LITERASI NOMBOR

MODEL PENYELESAIAN MASALAH POLYA (1957)


Penyelesaian masalah POLYA terdiri 4 langkah :-

1. Memahami masalah.
2. Merancang strategi.
3. Melaksanakan strategi.
4. Menyemak semula.


 PENDEKATAN HEURISTIK


1. Merangkumi semua bidang penyelesaian masalah baik masalah  teknikal ( rutin ) dan bukan teknikal (bukan rutin).


2. Ia merupakan cadangan dan soalan yang perlu difikirkan pelajar dalam menyelesaikan masalah.


3. Boleh dikatakan sebagai proses memikirkan cara penyelesaian masalah yang kadang kala tidak disedari.


4. Berikut Heuristik yang biasa digunakan dalam Matematik :-


a) Membentuk masalah yang setara.
b) Mengubahsuai masalah
c) Memilih notasi berkesan.
d) Meneroka simetri.
e) Membahagikan kepada kes2 tertentu
f) Menggunakan situasi bercanggah.
g) Menyemak persamaan.
h) Mempertimbangkan kes ekstrim.
i) Membuat Generalisasi.


STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH


Ada 7 strategi :-


1. Teka dan uji
2. Menguruskan maklumat, carta, jadual dan graf.
3. Mencari pola.
4. Memudahkan masalah
5. Simulasi/ lakonan
6. Melukis gambarajah.
7. Bekerja secara songsang.


ABAKUS


Apakah yang anda tahu tentang abakus ?

Abukus ialah satu alat yang digunakan untuk membantu dalan pengiraan yang melibatkan 4 operasi asas iaitu +,-,X dan /.


Definisi Abakus


ABAKUS ialah perkataan Latin yang berasal dari perkataan Greek ABAX atau ABAKON (bermaksud 'jadual' atau 'kepingan'). kemungkinan juga abakus berasal dari perkataan ABQ @  ABAK yang bermaksud 'pasir'.No comments:

Post a Comment